Tevékenységünk

– folyamatos kapcsolattartással és információ-áramoltatással összehangolta a tudományág szereplőinek tevékenységét
– szakmai és tudománypolitikai véleménycserére rendezvényeket szervezett
– megrendezte az Innovatív Vállalkozások Napját, amelynek központi témáját a kifejezetten az innovatív vállalkozások számára kialakítandó adókedvezmények alkották (YIC státusz).
– a Szövetség aktívan részt vett a PhD adókedvezmény kidolgozásában.
– részt vesz a Magyar Biotechnológiai Adatbázis és ezen keresztül az Európai Biotech Adatbázis kialakulásában
– érdekképviseletet lát el hazai és nemzetközi fórumokon (pl.: Bio-Europe, OECD), és ez által részt vett a döntéshozási folyamatok befolyásolásában
– szakmapolitikai együttműködést folytat az Europa-Bio-val, melynek keretében közösen szervez jelentős rendezvényeket.
– segíti a szakmában dolgozók és a közvélemény naprakész tájékoztatását (hírlevelek, sajtóközlemények, cikkek)
– hozzájárult az európai szintű versenyképességet célzó Magyar Biotechnológiai Stratégiában (2005) vázolt problémák megoldásához és feladatok megvalósításához
– NFGM – Magyar gyógyszeripari és biotechnológiai stratégia-megalapozó tanulmány elkészítésében vett részt
– tudományos szervek és közintézmények számára szakmai háttéranyagokat készít, illetve véleményezőként működik
– tanfolyamokat szervezett a minőségi szakemberhiány problémájának orvoslására (Biomanager képzés)
– részt vett befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési akciókban (pl. magyar delegáció szervezése az USA roadshow-ra, valamint skót, taiwani és ohio-i delegációk fogadása és potenciális partnerek felkutatása, részvétel a Biotech Üzleti Angyal Klub és a Befektetői konferencia szervezésében)
– Kanada road-show-n való részvétel megszervezése
– távol-keleti roadshow szervezésében részvétel
– bekapcsolódott az információs programokba (pl. hazai és FP7 pályázati lehetőségek KKV-K számára)
– segítette a hazai és nemzetközi kutatási projektek kialakítását (pl. partnerközvetítés)
– biotechnológiai évkönyv elkészítése 2009-ben, ami bemutatta a magyar biotechnológiai szektor eredményeit és résztvevőit
– kiadványokkal (pl. biotech szektorelemzés, projektgyűjtemény a potenciális befektetők és együttműködési lehetőséget kereső partnerek számára) tájékoztatta az érdeklődőket a hazai biotech szektorról, annak szereplőiről, az iparágban bekövetkező eseményekről, döntésekről, valamint a Szövetség működéséről (információs anyag)
– statisztikai adatokat gyűjt és szolgáltat hazai és nemzetközi kimutatások készítéséhez, piaci elemzésekhez
– BNTP (Biotechnológiai Nemzeti Technológiai Platform) létrehozása és menedzselése
– Bio-Days rendezvényeken tájékoztatást nyújt helyi biotech közösségeknek a releváns kérdésekben